Periodisk kontroll av fallsikringsutstyr

Univern utfører periodisk kontroll og resertifisering av fallsikringsutstyr.

Miljö, hållbarhet och ansvar

  • Alt personlig fallsikringsutstyr skal inn til periodisk kontroll hver 12 mnd

  • Det er arbeidsgivers ansvar å påse at utstyret sendes inn til kvalifisert personell som kan uføre denne kontrollen

  • De fleste Univern forhandlere kan utføre periodisk kontroll av seletøy, liner, glidere på tau, støttebelter, festestropper og lignende

  • Utstyr som har vært utsatt for fall skal kasseres, med mindre de kan repareres hos et godkjent Univern AT Work eller FallSafe verksted, dette gjelder for visse type fallblokker

  • Fallblokker skal kontrolleres av egen sertifisert person. Fallblokker fra AT Work og FallSafe kan innleveres hos Univern forhandler som vil sende disse til Univern AS, eller til annet godkjent verksted for fallblokker

  • Blokker som har vært i bruk ved fall skal inn til kontroll uavhengig av når neste planlagte kontroll er, dette er særs viktig da minimum bremsesystem og wire må byttes

Vår eget AT Work fallsikringsutstyr finner du på Utstyrsportalen Onix

Utstyrportalen er en komplett løsning for kontroll og dokumentasjon av arbeidsutstyr. Hundrevis av bedrifter bruker Utstyrsportalen for å ha kontroll på samsvarserklæringer, sertifikater og annen utstyrsdokumentasjon. Klikk her for å komme til Utstyrsportalen.

Har du spørsmål vedrørende periodisk kontroll?

Ta kontakt med vårt verksted som håndterer alt innen kontroller og reparasjoner, verksted@univern.no.
Ved innlevering av fallsikringsutstyr til kontroll og service skal et eget skjema følge med utstyr. Dette er svært viktig da vi er helt avhengig av korrekte opplysninger om utstyrseier og utstyr for registrering i ONIX – Utstyrsportalen.