Kvalitet og miljø

– Vi tar på alvor vårt arbeid med miljø og kvalitet

Siden 2016 har Univern vært en del av Swedolkonsernet. Et av Swedolkonsernets seks strategiske mål er å være et genuint holdbart selskap. Veien dit går gjennom en effektiv logistikk, engasjerte medarbeidere som trives, utvikling av holdbare produkter og ansvar for arbeidsforhold i leverandørkjeden. Et sammendrag om vårt utførte bærekraftige arbeid finnes i Swedols årsrapport, www.swedol.se.Vi er ISO 9001 og ISO 14001-sertifisert på Swedol. Dette innebærer at våre hovedprosesser er dokumentert og styres mot målbare mål. Vi tar vare på mennesker og miljøet i hele produksjons- og distribusjonskjeden av våre produkter. Derfor jobber vi med våre produkter ut i fra mange perspektiv som sikkerhet, miljø og sosialt ansvar.

Miljø, bærekraft og ansvar

Sertifisering av produkter

Sikkerhetsklasseproduktene er i samsvar med direktivet (89/686 EEC), som erstattes av forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr. For hver produktgruppe gjelder spesifikke standarder. Les mer om relevante standarder under de respektive faner.

Kjemikalier i produkter, REACH

REACH er en forordning som trådde i kraft innen hele EU den 1.juni 2007. REACH er den engelske forkortningen for: registrering, evaulering, godkjenning og begrensning av kjemikalier, i norsk oversettelse. Hensikten er å skaffe seg kunnskap og kontroll over farlige kjemikalier som er importert eller allerede på det europeiske markedet. Mer informasjon om REACH finnes på Kemikalieinspektionens og ECHAs hjemmesider: www.kemi.se og www.echa.europa.eu.


Swedol arbeider kontinuerlig med RISE Chemical Group, leverandører og bransjeorganisasjoner for å sikre at ingen brukere eller personell er utsatt for risiko ved produksjon, håndtering eller bruk av våre produkter. En viktig del av Swedols arbeid med å begrense uønskede kjemikalier er vår kjemiske begrensingsliste. Dokumentet inneholder stoffer og stoffer som kanskje ikke er tilstede eller begrenset i våre produkter. Begrensningslisten oppdateres kontinuerlig og er en viktig del av leverandøravtalen. Leverandørene er enige om å følge begrensningslisten og varene kontrolleres jevnlig.

OEKO-TEX®

Oeko-Tex standard 100 er verdens ledende humanøkologiske merking for tekstilprodukter. Produktene er testet for skadelige stoffer og har blitt godkjent av testinstitutter tilknyttet Oeko-Tex. Produktene i vårt sortiment som er Oeko-Tex-sertifisert, er merket med Oeko-Tex-logoen, se katalogen eller univern.no. Lær mer om Oeko-Tex på deres hjemmeside, www.oeko-tex.com.

Sosialt ansvar

Swedol tar vare på mennesker og miljøet i hele produksjons- og distribusjonskjeden. Vi jobber for at produksjonen av våre arbeidsklær og øvrige produkter skjer under tilfredsstillende forhold. I 2008 ble Swedol medlem av Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), et forretningsdrevet initiativ for selskaper som arbeider for å forbedre arbeidsforholdene i produksjonskjeden. Den felles adferdskodeksen, basert på ILO-konvensjoner for beskyttelse av arbeidstakerrettigheter, FNs menneskerettighetserklæringer og OECDs retningslinjer for multinasjonale bedrifter.

Adferdskoden, som er felles, bygger på ILOs konvensjoner til vern for arbeidernes rettigheter, FN`s deklarasjoner om menneskelige rettigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskap.

Følgende hovedområder inngår:

 1. Rett til forbundstilslutning og til kollektive forhandlinger

 2. Lønn og erstatning

 3. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

 4. Spesiell beskyttelse for unge arbeidere

 5. Forbud mot tvangsarbeid

 6. Etisk forretningsadferd

 7. Forbud mot diskriminering

 8. Arbeidstid

 9. Forbud mot barnearbeid

 10. Juridiske ansettelseskontrakter

 11. MiljøvernAmfori BSCI-systemet betyr at vi som medlem forplikter oss til å arbeide for kontinuerlige forbedringer på fabrikkene sammen med leverandørene. Godkjente tredjepartsrevisorer kontrollerer fabrikkene i høyrisikoland i samsvar med den angitte protokollen og rapporterer til Amfori BSCI.

Amfori - Trade with purpose


GRØNT PUNKT

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge, en returordning for å sikre gjenvinning av emballasje. Les mer om Grønt Punkt på deres hjemmeside, www.grontpunkt.no.


Vil du ha mer detaljert informasjon om vår Kjemikaliebegrensningsliste eller annen informasjon i forbindelse med dette, er du velkommen til å kontakte Swedols Kvalitets- & Miljøsjef.