Kurs og opplæring

Våre salgskonsulenter reiser regelmessig rundt om i landet og er behjelpelig med veiledning, kurs eller opplæring når det er ønskelig. Om ønskelig kan kurs også holdes i våre lokaler på Skedsmokorset.

Kurs og opplæring

Her er vårt faste kursprogram

FALLSIKRING (ca. 7 timer)

Vi tilbyr lovpålagt grunnleggende kurs ved bruk av fallsikringsutstyr. Etter endt kurs blir det utstedt kursbevis for gjennomgått fallsikringstrening. Kurset blir holdt i Univerns lokaler på Skedsmokorset. Kan holdes ute hos sluttbruker/kunde dersom egnet lokale stilles til disposisjon. Kurset dekker retningslinjene i Forskrift om utførelse av arbeid, samt OLF113 for offshorenæringen. Kurs kan også holdes på engelsk språk hvis ønskelig. Vi har delt fallsikringskurset inn i 3 deler:

DEL 1 - Teori

 • Lover og regler
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 • Uføretrygd, NAV, forsikringer
 • Hvilket utstyr bør benyttes
 • Fallhøydeberegning
 • Produktgjennomgang
For sluttbrukere og forhandlere

DEL 2 - Praksis:

 • Praksis
 • Påseling
 • Nedfiring
 • Enkel redning/evakuering
For sluttbrukere og forhandlere

DEL 3 - Kompetent person:

 • Teori kontroll av utstyr
 • Praktisk gjennomgang/eksamen – kontroll av utstyr
 • Teoretisk eksamen
 • ONIX Work utstyrportal
For forhandlere


Vi tilbyr også kurs og produktopplæring på annet type verneutstyr - ta kontakt med oss dersom dere ønsker et skreddersydd opplæringsopplegg for din bedrift.