Husk at du må ha gjennomført lovpålagt fallsikringskurs.

For deg som jobber i høyden er det viktig å ha kunnskap om hvilke risikoer arbeidet medfører. Derfor er det avgjørende å ha en samarbeidspartner som kan bidra til trygghet i form av god kunnskap og rådgiving rundt personlig sikring.


For oss begynner det med å kartlegge behovet rundt hvilke produkter som bør benyttes i arbeidet. Dette finner vi ut sammen slik at produktpakken blir skreddersydd for hvert enkelt arbeidsområde. Deretter er det viktig å tilby grundig opplæring i hvordan utstyret skal brukes.


Eksempler på innhold i opplæringen: Hvordan forankrer man seg, hvordan beregner man fallhøyde, hva man gjør i en rednings-/evakueringssituasjon. Ved en ulykke er tiden knapp når det gjelder redning. Det er derfor avgjørende å ha trent på dette i forkant. Vi kjører alltid praktisk trening i vår opplæring. Dette for at hver enkelt bruker skal kunne kjenne på kroppen hvordan det er å henge i en sele, samt lære brukeren hvordan selve redningen skal utføres.


Det er heldigvis få alvorlige ulykker i Norge, men fall er likevel dominerende i statistikken over arbeidsuhell. De fleste skadene skjer på lave høyder, hvor det er enklere å ta for lett på risiko. Ofte snakker vi «skal bare» scenarioer. Skader som bein- og armbrudd, rygg- og nakkeskader er gjengangere. Dette fører ofte til langtidssykemeldinger, og i verste fall uførhet hos brukeren. Ved å sette et større fokus på gode HMS-rutiner og opplæring øker sikkerheten, i tillegg til at man minimerer disse «skal bare» situasjonene.
Se vår produktspesialist på PPE Rune Breivik, gi en smakebit på kurset.

Vi tilbyr lovpålagt kurs innen bruk av personlig fallsikringsutstyr

Kurset dekker retningslinjene i Forskrift om utførelse av arbeid, samt OLF113 for offshorenæringen. Etter endt kurs blir det utstedt kursbevis for gjennomgått fallsikringstrening.


Vår standard kurspakke

Pris: Kr. 1950 pr person

Kurssted: Swedol AS – Lurudveien 7, 2020 Skedsmokorset (Kurs kan holdes ute hos sluttbruker/kunde dersom egnet lokale stilles til disposisjon)


Kursinnhold

Del 1 - Teori:

 • Lover, regler og gjeldende forskrifter for arbeid i høyde
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 • Yrkesskadeforsikring, NAV – hva skjer etter en skade
 • Utstyrsgjennomgang – seletøy, liner, fallblokker – hvordan fungerer disse i praksis
 • Fallhøydeberegning og fallfaktor
 • Hengetraume – kroppens reaksjon etter et fall
 • Redningsplan – hvor lang tid har vi?
 • Redningsutstyr
 • Krav til årlig kontroll

Del 2 - Teoriprøve

Del 3 - Praksis:

 • Påseling
 • Nedfiring
 • Enkel redning/evakuering

Meld deg enkelt på kurs ved å sende Rune Breivik en mail!

Vi anbefaler alle å følge en sjekkliste før arbeidet påbegynnes.

Eksempel på sjekkpunkter:

  Ta alltid en visuell kontroll av utstyret og en kameratsjekk.

  Føl ansvar for din og andres sikkerhet.

  Si alltid i fra hvis du ser personer som ikke er sikret!

  Husk at alt av utstyr som har vært utsatt for uhell eller som har synlige mangler skal kasseres.

Vi kan hjelpe dere å utarbeide sjekklister om ønskelig.