Artikkelnummer: 40153
Artikkelnummer:

KOMBIFILTER A1BE2K1 Hg P3 R SR 599

1010,00 kr Eks. mva

Kombinasjonsgassfilter for beskyttelse mot organiske-, uorganiske-, sure gasser samt amoniakk + Kvikksølv + Partikler.

Weblager
Produktbeskrivelse

Kombinert filter SR 599 er tiltenkt bruk i SR 500/SR 500 EX-vifte. Filteret er type A1BE2K1‑Hg-P3 R og gir beskyttelse mot følgende typer gasser og damper: Type A beskytter mot organisk gasser og damper, som løsemidler, med
kokepunkt >+65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Type K beskytter mot ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin. Type Hg beskytter mot kvikksølvdamp. Type Hg gir beskyttelse mot kvikksølvdamp. Maksimum brukstid: 50 timer. Type P3 R* beskytter mot alle typer partikkelforurensninger, f.eks. støv, damp og røyk. *R (Gjenbrukbar): Filteret er tiltenkt flere gangers bruk. Forpakn: 1/10.

Trenger du hjelp?
Send E-post til oss + 47 22 65 15 50

Produkter
Stores