SIKKERHET I FOKUS: Hørselvern

Hørselsskader er dessverre et økende problem blant personer som jobber i støyende omgivelser. Vær oppmerksom på at en hørselsskade ikke er reversibel. Har du først mistet deler av hørselen så vil den aldri komme tilbake.


Derfor må hørselvern benyttes til enhver tid så lenge man oppholder seg i en sone med skadelig støy. Vi har tatt en prat med vår PPE-spesialist, Rune Breivik, for å få svar på de mest vanlige spørsmålene rundt hørselvern.


Hva er skadelig støy?

Hvis du oppholder deg i omgivelser med gjennomsnittsstøy fra 80 dB og oppover regnes dette som skadelig for hørselen din. Typiske symptomer på hørselsskader kan være konstant piping i øret (tinnitus), vanskelig å følge med i samtaler, man hører ikke høyfrekvente lyder som for eksempel dørklokker og ringetoner.
Eksempler på støy over 80 Db:

  80-95 dB   Lettere arbeidsmaskiner

  80-100 dB  Generell verkstedlyd

  90-105 dB  Blikkenslagenverksted

  95-105 dB  Tunge arbeidsmaskiner

  100-110 dB  Maskinrom på fartøy

  100-110 dB  Motorsag

  100-115 dB  Sveiseverksteder

  110-120 dB  Pneumatiske bor

  115-130 dB  Gruver

  120-150 dB   Jetmotorer, flyplasser


HVOR LENGE KAN JEG OPPHOLDE MEG I EN STØYSONE FØR JEG TAR SKADE?

Støy måles i desibel som er en logaritmisk skala der en fordobling gir utslag som 3 dB. Samme regelen gjelder for hvor lenge man kan oppholde seg i støyende omgivelser, eksempelvis kan man oppholde seg i støysone med 80 dB i 8 timer uten at man normalt tar skade av dette. Men skulle derimot støyen stige til 83dB i gjennomsnitt så kan man bare oppholde seg i området i 4 timer. Enkelt forklart så vil en fordobling av lydtrykket føre til en halvering av tiden man kan oppholde seg i området før man risikerer skade.


Så lenge du oppholder deg i en støysone må hørselvern benyttes kontinuerlig. Oppholder du deg på område med 80 dB støy i 8 timer men tar av deg hørselvernet i bare 30min, vil dette gi samme utslag som å ikke benytte hørselvern i 4 timer.

Hva sier regelverket om bruk av hørselvern?

  Støy under 80 dB  – Her er det ikke nødvendig med hørselvern.

  Støy mellom 80 dB – 85 dB  – Her skal arbeidsgiver gjøre hørselvern tilgjengelig, og informere ansatte om den potensielle risikoen for varig hørselsskade. Husk at en økning fra 80 dB – 83 dB betyr en fordobling av lydtrykket.

  Støy over 85 dB   – Her skal det være obligatorisk bruk av hørselvern da faren for hørselsskade er stor.

  Støy over 87 dB   – Her skal arbeidsgiver ta grep og sørge for å eliminere så mye som mulig av støykilder, eksempelvis bygge inn maskiner og lignende. Hørselvern er obligatorisk.
HVILKEN TYPE HØRSELVERN BØR JEG BRUKE?

I dag finnes det en rekke forskjellige løsninger på markedet. Når du skal velge hørselsvern bør du se på hvilken type arbeidsoppgaver som skal utføres, og det må foretas en måling av støynivået. Ideelt skal dempningen være av slik grad at lydnivået blir på mellom 65 dB – 80 dB, da har du mulighet til å oppfatte det som skjer rundt deg.


Velg mellom følgende modeller:

 1. Ørepropper: De er enkle i bruk og kan også fås på bøyle som gjør at du har de hengende tilgjengelig rundt halsen til enhver tid.
 2. Hørselvern passive: Standard øreklokker med forskjellig dempningsgrad. Fås med hodebøyle eller for innfestning på vernehjelm.
 3. Hørselvern med omgivelseslyd (medhøring): Dette er hørselvern med innebygde mikrofoner som gjør at du kan høre samtaler på utsiden, med cut-off funksjon som gjør at lydnivået inne i øreklokken ikke overstiger skadelig nivå. Fås med hodebøyle eller for innfestning på vernehjelm.
 4. Hørselvern med Bluetooth: For trådløs tilkobling av mobiltelefon. Utstyr som gjør det mulig å ta imot telefonsamtaler og å høre musikk direkte fra mobiltelefon. Fås med hodebøyle eller for innfestning på vernehjelm.
 5. Hørselvern med toveis-kommunikasjon:Hørselvern med innebygget radiokommunikasjon. Muliggjør samtaler med kollegaer i støysoner på egne kanaler som ikke høres av andre. Fås med hodebøyle eller for innfestning på vernehjelm.


SNR metoden – Singel Number Rating

Alle hørselvern har opplyst et SNR nummer, dette er den gjennomsnittlige beskyttelsesfaktoren hørselvernet har over hele frekvensspekteret. Denne metoden er enkel å bruke, men tar ikke høyde for store variasjoner mellom lydtrykkene i de forskjellige frekvensområdene. Så metoden vil være noe unøyaktig.

Målt gjennomsnitt støy over 8 timer: 95 dB

SNR verdi på hørselvern:                        23 dB

Støy etter dempning:                               72 dBIKKE GLEM VEDLIKEHOLD OG RIKTIG OPPBEVARING AV HØRSELVERNET

Vask hørselvernet etter bruk med vann og mild såpe etter behov. Oppbevar hørselvernet på et tørt og rent sted (som ikke er utsatt for sollys) når det ikke er i bruk. Bytt ut innredning/hygienesett med jevne mellomrom – mange av komponentene på hørselvernet er utskiftbare.


Tips! Vi anbefaler alle å ha sitt personlige verneutstyr – både av hygieneårsaker, men også for din egen sikkerhet. Da har du kontroll på om det har vært utsatt for ulykker.